Što sada slijedi nakon predaje potpisa referendumskih inicijativa?

Građanske inicijative ‘Istinska o Istanbulskoj’ i ‘Narod odlučuje’ predale su 13. lipnja skupljene potpise za referendum i Zahtjev za raspisivanje Hrvatskome saboru.

Nakon što Sabor zaprimi Zahtjev, o njemu raspravlja saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Saboru predlaže donošenje Zaključka u vezi podnesenog Zahtjeva. Sabor raspravlja o Prijedlogu Zaključka i donosi Zaključak, koji upućuje Vladi.

U Zaključku koji Sabor upućuje Vladi, vjerojatno će stajati da Sabor zadužuje Vladu da “provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje referenduma”, kako bi se utvrdilo jesu li ispunjene pretpostavke iz čl. 87.3. Ustava, tj. je li raspisivanje referenduma zatražilo 10 posto od ukupnog broja birača u RH.

Kada Vlada zaprimi zaključak Sabora, zadužuje Ministarstvo uprave i Državni zavod za statistiku (DZS) da provjere “broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje referenduma”. Vlada u svom zaključku određuje jednu od dvije metode kojom će se utvrditi je li prikupljeno dovoljno potpisa, :

1) Metodu slučajnog uzorka koji određuje DZS (do sada korištena u svim referendumskim inicijativama osim one za izmjenu Zakona o radu u 2010.), ili

2) Metodu provjere svakog potpisnika (korištena za referendum o ZOR-u u 2010.)

Saborski Odbor za Ustav raspravlja o Vladinom Izvješću i predlaže Saboru (a ne Ustavnom sudu) usvajanje Odluke – ili o raspisivanju referenduma ili o ocjeni ustavnosti referendumskog pitanja. Saborski Odbor za Ustav raspravlja o Vladinom Izvješću i predlaže Saboru usvajanje Odluke – ili o raspisivanju referenduma ili o ocjeni ustavnosti referendumskog pitanja.

Ako ne zatraži ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja, Sabor mora donijeti Odluku o raspisivanju referenduma, a ukoliko Sabor zatraži očitovanje Ustavnog suda, Ustavni sud je dužan donijeti odluku o ustavnosti referendumskih pitanja u roku od 30 dana.

Ako je mišljenje negativno, referendum se neće raspisati. Ako je pozitivno, Ustavni će sud poslati svoje očitovanje Saboru, o kojoj će raspravljati Odbor za Ustav i podnijeti Saboru na izglasavanje Odluku o raspisivanju referenduma.

Po Zakonu o referendumu (čl. 11.), referendum se mora održati u roku od 20 do 40 dana, od dana kada Sabor izglasa Odluku o raspisivanju referenduma.

Izvor: narod.hr

Foto: Dražen Prša (arhiva)