Povećano izdvajanje za opremanje i osposobljavanje hrvatskih vatrogasaca

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić, potpisao je u Ministarstvu poljoprivrede s predsjednikom Hrvatske vatrogasne zajednice, Antom Sanaderom, Ugovor o provedbi aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018. godini.

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novi Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) za izvršene radove u šumama, s ciljem efikasnijeg korištenja sredstava OKFŠ-a, posebno vatrogastva koje ima veliku potrebu i važnost u očuvanju naših šuma. Pravilnikom je povećano izdvajanje za vatrogasne zajednice s 5% na 20% ukupnih sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, odnosno na 40 milijuna kuna godišnje.

“Ministarstvo poljoprivrede do sada je iz OKFŠ-a izdvajalo svega 8 milijuna kuna godišnje, i to samo za vatrogasne zajednice na kršu. Sada taj godišnji iznos dižemo na 40 milijuna kuna, a novac za opremanje i osposobljavanje ide svim vatrogasnim postrojbama u Hrvatskoj, na samo onima s područja krša“ – izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

“Vjerujem da će ova mjera, uz sustav video nadzora protupožarnim kamerama koje smo nedavno uspostavili, kao i bespilotnim letjelicama koje nabavljamo, dugoročno osigurati bolju pripremu i opremljenost hrvatskih vatrogasaca, a time i bolju učinkovitost na terenu”, rekao je Tolušić.

Navedenim sredstvima će se financirati nabava opreme i osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi, a Program opremanja i osposobljavanja vatrogasnih postrojbi priprema Hrvatska vatrogasna zajednica.

“Zahvaljujem ministru koji je prepoznao problem i ponudio rješenje, a nadam se da će i druga tijela državne uprave pratiti njegov primjer za što bolju pripremu protupožarne sezone i što kvalitetniji rad naših vatrogasaca”, izjavio je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, Ante Sanader.