Ivan Popović: Tko je danas najveći neprijatelj BiH?

Mir i stabilnost na Balkanu pitanje je, dugoročno politički gledano, pitanje cjelovitosti i pune suverenosti Bosne i Hercegovine. Države koja je danas poput bivše SFRJ tamo negdje daleke 1988. godine, razvaljena na tri ideologije, dva entiteta i tri naroda.

Ta i takva Bosna i Hercegovina ima puni potencijal postati do kraja suverena država, ali nužno je iz nje izbaciti tri rušilačke ideologije. Mi znamo da je današnji svijet konstruiran tako da ideologije ne mogu opstati. Ovdje se radi o hrvatskom i srpskom nacionalizmu te islamskom vjerskom radikalizmu. Kako bi to izbacili, potrebne su snage unutar redova svake strane koje bi se time pozabavile. Jedino je pitanje, ima li želje za nastankom tih snaga te koliko će generacija biti potrebno da one nešto postignu. Jer

Mir i stabilnost na Balkanu pitanje je, dugoročno politički gledano, pitanje cjelovitosti i pune suverenosti Bosne i Hercegovine. Države koja je danas poput bivše SFRJ tamo negdje daleke 1988. godine, razvaljena na tri ideologije, dva entiteta i tri naroda.

Ta i takva Bosna i Hercegovina ima puni potencijal postati do kraja suverena država, ali nužno je iz nje izbaciti tri rušilačke ideologije. Mi znamo da je današnji svijet konstruiran tako da ideologije ne mogu opstati. Ovdje se radi o hrvatskom i srpskom nacionalizmu te islamskom vjerskom radikalizmu. Kako bi to izbacili, potrebne su snage unutar redova svake strane koje bi se time pozabavile. Jedino je pitanje, ima li želje za nastankom tih snaga te koliko će generacija biti potrebno da one nešto postignu. Jer tko je danas najveći neprijatelj BiH? Dodik, Izetbegović, Čović i Visoki predstavnik međunarodne zajednice!

Ljudi koji zagovaraju cjelovitost BiH, koja ne mora dobivati podršku niti iz Washingtona, Zagreba, Beograda ili Rijada, nalaze se na marginama. A sa druge strane, ovi na prvim crtama, uvesti će jednog dana čitavu BiH u rat koji će rezultirati njezinim raspadom. Nikome to ne treba i običan narod to ne želi! Koja su rješenja? Uz već spomenuto, dobro je dodati reviziju Daytonskog mirovnog sporazuma, davanje vlasti narodu i političkim strankama koje nemaju hipoteku ratnih zločina. Samo se tako to može postići. Danas su ipak najopasnije dvije struje.

Prva je izrazito jaka u liku i djelu Dodika, a druga u obliku islamskog radikalizma. Kako bi ojačali bošnjački nacionalni identitet, Izetbegović i SDA okreću se podršci Saudijske Arabije. Prije svega jer se time suprotstavljaju srpskom nezdravom nacionalizmu. U kojem ne postoji ništa patriotsko! Dodik, želi razbiti Bosnu i Hercegovinu te spojiti Republiku Srpsku sa Srbijom ili ju, što je malo vjerojatno postaviti kao nezavisnu državu.

Gdje su glasovi razuma? Gdje je zaštita međunarodne zajednice? Gdje su glasovi europskog islama? Nema ih. Ili im se ne dozvoljava da izađu na površinu. Zasada, Hrvatska i Srbija, kao ‘tutori’ BiH moraju iskoristiti pozitivne politike kako bi poduprli normalne političke snage u toj zemlji. Radi njezinih građana, budućih generacija. I tamo mladež odlazi, radnička prava su ravna nuli, a zemlja tonu na dno močvare koja se očituje u mržnji. To nije ona Bosna i Hercegovina od prije 40 godina, multikulturalna, multikonfesionalna i multietnička. A upravo takvoj, te nove politike mire sigurno će težiti. A takvo nešto nikako nije nemoguće postići!? Dodik, Izetbegović, Čović i Visoki predstavnik međunarodne zajednice!

Ljudi koji zagovaraju cjelovitost BiH, koja ne mora dobivati podršku niti iz Washingtona, Zagreba, Beograda ili Rijada, nalaze se na marginama. A sa druge strane, ovi na prvim crtama, uvesti će jednog dana čitavu BiH u rat koji će rezultirati njezinim raspadom. Nikome to ne treba i običan narod to ne želi! Koja su rješenja? Uz već spomenuto, dobro je dodati reviziju Daytonskog mirovnog sporazuma, davanje vlasti narodu i političkim strankama koje nemaju hipoteku ratnih zločina. Samo se tako to može postići. Danas su ipak najopasnije dvije struje.

Prva je izrazito jaka u liku i djelu Dodika, a druga u obliku islamskog radikalizma. Kako bi ojačali bošnjački nacionalni identitet, Izetbegović i SDA okreću se podršci Saudijske Arabije. Prije svega jer se time suprotstavljaju srpskom nezdravom nacionalizmu. U kojem ne postoji ništa patriotsko! Dodik, želi razbiti Bosnu i Hercegovinu te spojiti Republiku Srpsku sa Srbijom ili ju, što je malo vjerojatno postaviti kao nezavisnu državu.

Gdje su glasovi razuma? Gdje je zaštita međunarodne zajednice? Gdje su glasovi europskog islama? Nema ih. Ili im se ne dozvoljava da izađu na površinu. Zasada, Hrvatska i Srbija, kao ‘tutori’ BiH moraju iskoristiti pozitivne politike kako bi poduprli normalne političke snage u toj zemlji. Radi njezinih građana, budućih generacija. I tamo mladež odlazi, radnička prava su ravna nuli, a zemlja tonu na dno močvare koja se očituje u mržnji. To nije ona Bosna i Hercegovina od prije 40 godina, multikulturalna, multikonfesionalna i multietnička. A upravo takvoj, te nove politike mire sigurno će težiti. A takvo nešto nikako nije nemoguće postići!