Deset modernih metoda kontrole uma

Što više istraživali o kontroli uma, to ćemo sve više dolazit do zaključka kako u svijetu postoji koordiniran scenarij već duže vrijeme s ciljem da se od ljudske vrste stvore živući automati.

Već dugo vremena elita pokušava dobiti moć nad masama, pa je kontrola uma orkestrirana od strane onih koji proučavaju ljudsko ponašanje s ciljem da porobe velik dio populacije. Danas smo ušli u opasnu fazu kada je kontrola uma ovladala fizikalnim i znanstvenim dimenzijama i tako prijeti da postane stalan čimbenik ako ne postanemo svjesni mehanizama koji su na raspolaganju tehnokratskim diktaturama koji djeluju na globalnoj skali.

Moderna kontrola uma je psihološka i tehnološka. Testovi pokazuju da s jednostavnim objavljivanjem metoda umne kontrole, reduciramo efekte ili ih čak eliminiramo, barem u dijelu kontrole uma kroz reklamu i propagandu. Daleko teže se obračunati s fizičkim intruzijama koje vojno-industrijski kompleks nastavlja razvijati i poboljšavati.

  1. Edukacija – Ovo je najočigledniji i najpodmukliji način kontrole uma. Ovaj način je oduvijek bio san svakoga diktatora, da ‘educira’ djecu koju je prirodno lako impresionirati, i kao takav je bio centralan komponent Komunističkih i Fašističkih tiranija kroz povijest. Nitko nije bio više uspješan u razotkrivanju ove vrste metode od unutar edukacije od Charlotte Iserbyt – svatko može početi istraživane na ovu temu ako downloada besplatnu PDF knjigu pod nazivom: The Deliberate Dumbing Down of America, (Namjerno zatupljivanje Amerike) koja objašnjava ulogu globalnih fondacija u oblikovanju budućnosti s namjerom da producira podložne dron-radilice kojom će upravljati potpuno educirana, svjesna elitna klasa.
  2. Reklamiranje i propaganda – Edward Bernays je često citiran izumitelj konzumacijske kulture koja je dizajnirana da bi primarno ciljala na ljudski self-image (ili nedostatak istoga) s ciljem da želju promijene u potrebu. Ovo je posebno namijenjeno produktima kao što su cigarete, na primjer. Pa ipak, Bernays je također primijetio u knjizi izdanoj 1928. – ‘Propaganda’, da je propaganda izvršna ruka nevidljive vlasti. Ovo se najjasnije može vidjeti u modernoj policijskoj državi i sve brojnijim građanima ‘snitch’ kulture, (kada građani postaju oči i uši države) zapakirano u pseudo-patriotska načela ‘rata protiv Terora’. Sve jača konsolidacija medija je omogućila da se cijele korporativne strukture spoje s vladom, koja sada koristi koncept ‘propaganda placement’ ( ubacivanja propagande). Mediji; tisak, filmovi, televizija i kabelske vijesti sada mogu raditi neprimjetno u integraciji potpunih poruka koje se čine dio istine jer dolaze iz brojnih izvora, simulatno. Kada netko postane podešen i identificira se s ‘porukama’, ta osoba će ih svugdje preslikati. I sve to je bez spomena na ‘subliminal messaging’ (subliminalne poruke).
  3. Prediktivno programiranje – Mnogi još uvijek odbijaju postojanje ‘predictive programminga’ (prediktivnog – predskazujućeg programiranja). Prediktivno programiranje ima svoje podrijetlo u uglavnom elitističkom Hollywood-u, gdje filmovi mogu ponuditi veliku viziju onoga gdje bi društvo trebalo ići. Samo pogledajte knjige i filmove za koje ste mislili da su ‘malo pretjerali’ ili ‘znanstvenu fantastiku’ i dobro pogledajte u društvo danas. Za detaljniji rad na ovu temu u specifične primjere pročitajte ‘Vigilant Citizen’, koja je odličan izvor informacija koje će vam predstaviti bolji uvid u zabavu u potpuno drugačijem svijetlu.
  4. Sport i politika– Neki bi se mogli uvrijediti jer religiju čak i politiku stavljamo zajedno sa sportom kao metodu kontrole uma. Centralna tema – cilj je ‘podijeli pa zavladaj’. Tehnika je potpuno jednostavna; napraviti kratki spoj u prirodnoj tendenciji ljudi da surađuju kako bi opstali, naučiti ih da formiraju timove koje su orijentirani na dominaciju i pobjedu. Sport je oduvijek imao ključnu ulogu u distrakciji sa plemenskih tendencija na nevažne događaje, koji su u modernoj Americi dobili smiješne proporcije kada izbijaju protesti jer neka sportska zvijezda napušta njihov grad, dok su esencijalne ljudske vrijednosti kao što je sloboda ostavljene po strani kao nevažne. Politička neslaganja su striktno u ljevičarskoj – desničarskoj paradigmi lako kontrolirane opozicije.
  5. Hrana, voda i zrak – Dodaci prehrani i piću, otrovi i drugi otrovi u hrani bukvalno mijenjaju moždanu kemiju da bi stvorili poslušnost i apatiju. Flor u vodi za piće je dokazan uzrok smanjenja kvocijenta inteligencije, Aspartam, Mono-natrij glutamat (MSG) su ‘excitotoxins’ (toksini) koji uzbuđuju moždane stanice dok one ne umru, i lako su dostupni u brzoj hrani koja sadrži ove otrove i koja je uopćeno stvorila populaciju kojoj nedostaje fokus i motivacija u bilo kojoj životnoj aktivnosti. Većina ljudstva je savršeno dotjerana za pasivnu poslušnost – i prihvaćanje – diktatorske elite. I ako ste odlučili posebno kontrolirati svoju prehranu, oni su u potpunosti spremni ‘poprskati’ populaciju iz zraka.
  6. Droge/Lijekovi – Ovo može biti bilo koja supstanca koja izaziva ovisnost, ali misija kontrolora uma ja da budu sigurni kako bi postali ovisni o nečemu. Jedna od glavnih čimbenika moderne kontrole uma je psihijatrija koja ima za cilj definirati sve ljude po nekim poremećajima, kako bi ograničili ljudski potencijal. Ovo je predviđeno u knjizi ‘Brave New World’ (Hrabri novi svijet). Danas je to dovedeno do još većih ekstrema jer je medicinska tiranija gotovo svakoga svrstala u neku vrstu poremećaja – naročito one koji propituju autoritete. Korištenje nervnih droga/lijekova u vojsci je dovelo do rekordnog broja samoubojstava. Najgore od svega, moderna drogeraška država ima utjecaja nad 25% djece u SAD-u i kontrolira ih lijekovima za otupljivanje uma.
  7. Vojni testovi – Vojska ima dugu povijest testiranja umne kontrole. Umovi iz vojske su možda najpokorniji, kao i oni koji žele vojne karijere i koji uopćeno rezoniraju sa strukturama hijerarhije, kontrole i koji imaju potrebu za neupitnom pokornošću prema misiji. Za sve veći broj vojnog osoblja koji propituju njihovu indoktrinaciju, nedavna priča je objelodanila planove DARPA za ‘van-tjelesne šljemove’ za kontrolu uma koji će ih držati fokusirane na misiju.
  8. Elektromagnetski spektar – Elektromagnetska juha sve nas obavija, odašiljana modernim uređajima koje svakodnevno koristimo, a koji su se pokazali da imaju dubok utjecaj na moždane funkcije. U prešutnom priznanju kako je sve to moguće, jedan znanstvenik je radio na ‘božjem šljemu’ kako bi inducirao vizije tako što će promijeniti elektromagnetsko polje mozga. Naša moderna juha nas je pasivno kupala u potencijalno stanje mijenjanja umnih valova, dok su široke mogućnosti od, npr., telefonskih tornjeva-antena, sada dostupne svima kontrolorima uma koji žele mnogo direktnije intervencije.
  9. Televizija, kompjuteri i ‘brzina titraja ekrana’– je dovoljno loša da sve što je ‘programirano’ na vašem TV-u je napravljeno kako bi vas opustilo za umno kontroliranje gotovo da vas dovede do uspavljivanja, čineći ga tako psiho-socijalnim oružjem. Test brzine titraja ekrana je pokazao da se mijenjaju moždani alfa valovi i tako nastaje hipnoza – što ne najavljuje dobro zadnje otkriće da svjetlo može transmitirati kodirane internetske podatke tako da ‘titra brže nego li oči mogu vidjeti’. Brzina titraja zaslona kompjutera je manja, ali kroz video igrice, socijalne mreže i osnovne strukture koje preopterete mozak sa informacijama, brz ritam modernih komunikacija inducira ADHD stanje. Studija o video igrama je otkrila da poduže igranje istih rezultira smanjenim protokom krvi u mozak, i tako okida umnu kontrolu. Čak što više, ‘role-playing’ igrice koje nalikuju na scenarije policijske države služe da bi uništili povezanost s realnošću. Možete pogledati ‘WikiLeaks’ video pod nazivom ‘Collateral Murder’ i sa tim bi svi trebali biti upoznati koji su igrali igrice kao što je, primjerice, ‘Call of Duty’.
  10. Nanoboti – Iz znanstvene fantastike direktno u moderan mozak, nanobot-i su na putu ostvarenja. Direktne modifikacije mozga su već upakirane u ‘neuro-inženjering’. Jedan članak iz 2009. godine je otkrio da su direktne manipulacije mozga ‘via’ optička vlakna malo neuredan proces ali jednom kada se instaliraju mogu nekoga učiniti sretnim na samo jedan pritisak dugmeta’. Nanoboti donose procese mozga na automatiziran nivo, premošćujući moždane molekule jednu po jednu. Još gore, ovi mini droidi se mogu sami replicirati, i pri tom nas prisiljava da se zapitamo  hoće li se takav duh ikada više moći vratiti u bocu, kad je već jednom oslobođen. Očekuje se da će nanoboti biti stvarnost u ranim 2020.

(matrixworldhr.com, globalresearch.ca, activistpost.com)